Titul cez internet

V súčasnej dobe rastie dopyt po kvalitnej kvalifikovanej pracovnej sile. To znamená, že postupom času sa aj nároky trhu práce sa zmenili a štruktúra dopytu po pracovnej sile, ktorú predstavujú zamestnávatelia sa oproti minulosti líši. Dôkazom toho je aj fakt, že vo vyspelých krajinách tvoria väčší podiel na ekonomike nevýrobné sféry (najmä sektor služieb). Neznamená to, že by o manuálnu prácu už nikto nemal záujem, ale jej podiel je nižší. Viac ľudí je potrebných pri poskytovaní rôznych služieb, kde dôležitú úlohu hrajú najmä vedomosti a skúsenosti.

studenta.jpg

Ak si myslíte, že na štúdium na vysokej škole je neskoro, ste na omyle. Existujú vysoké školy, ktoré poskytujú väčšinu vzdelávacieho procesu cez internet. Prednášky si pozriete a vypočujete na videu, ktoré si spustíte kedykoľvek budete mať čas. Odborné konzultácie s profesionálnymi lektormi môžu prebiehať na Skype alebo po telefóne. Skúšky prebiehajú cez internet, pri ktorých je samozrejmé používanie všetkej dostupnej literatúry. Zámerom je sa dané veci naučiť aj počas testov. Avšak pozor! Na testy je obmedzený čas a množstvo pokusov, takže to zďaleka nie je také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá a učiť sa je potrebné vo vlastnom záujme. Nie len kvôli testom, ale aj kvôli rôznym seminárnym prácam či projektom, ktoré je potrebné odovzdať, a ktoré bez teoretických vedomostí nezvládnete. Robíte to predsa pre seba!

online zkoušky.jpg

Malá časť vyučovacieho procesu alebo skúšok prebieha aj osobne. Ide predovšetkým o účasť na odborných seminároch, kde získate praktické skúsenosti do svojej práce. Stretnete sa s odborníkmi z daného odboru, od ktorých sa môžete veľa naučiť. V neposlednom rade štúdium ako na každej inej vysokej škole končí odovzdaním záverečnej práce a jej obhajobou.
Výhodou je časová flexibilita, teda študovať môžete vo voľnom čase, popri zamestnaní alebo aj počas rodičovskej dovolenky. Nevýhodu je na druhej strane pomerne drahé školné.