Radšej krúpy na karosérii ako na vlastnej hlave

Bezpečný úkryt počas silných búrok je prvé, čo vyhľadávame, skrývame sa pod strechy a našou snahou je vyhnúť sa pôsobeniu prírodných živlov do najväčšej miery, aby sme nemuseli odolávať jej nepríjemným, ale hlavne nebezpečným zásahom. Vtedy je dôležité ochrániť hlavne ľudský život, pokrčené plechy sa vždy dajú narovnať.

Deformity voľným okom neuvidíte

Držať sa zásady, že je jednoduchšie narovnať pokrivené plechy ako prísť o zdravie, je rozumné, aj keď mnohých nás bolí pohľad na to, ako sa prírodný živel zahráva s plechmi nášho štvorkolesového tátoša. A práve tieto situácie dokážu vyriešiť služby servisov, ktoré sa zameriavajú aj na vyrovnávanie priehlbín po krupobití najmodernejšou PDR metódou. U nás opravené vozidlá jazdia v celej Európe, ale aj na americkom kontinente.

Paintless dent repair je skratka pre PDR metódu, ktorú na opravu využívajú. Moderná metóda je charakteristická tým, že po oprave nie je nutné karosériu opäť lakovať, je to vysoko efektívna, rýchla a dokonalá oprava karoserie po krupobiti oprava, ktorou sa dajú všetky poškodenia krupobitím eliminovať tak, že ich voľným okom neuvidíte. Bude vyzerať rovnako ako pred poškodením. Servis na opravu touto metódou dáva doživotnú záruku.

Pre mnohých z nás je automobil dôležitý pracovný prostriedok, preto bez neho nemôžeme zostať veľmi dlhý čas. PDR spôsob opravy priehlbín svet pozná už vyše 20 rokov a automobilový priemysel ju uznáva a vyhľadáva z viacerých dôvodov, oprava je rýchla, náklady minimálne, zachováva sa pôvodný lak karosérie a dôležité je aj to, že ju preferujú aj servisy, poisťovne, výrobcovia automobilov, predajcovia a aj široká verejnosť. Pozná dva postupy opravy: vytláčaním a vyťahovaním priehlbín.

Vyberte si zo šikovných majstrov

Priehlbiny sa vytláčajú pomocou špeciálnych nástrojov zvnútra karosérie aj v nedostupných miestach. Vyťahovanie sa robí z vonkajšej strany, pričom sa na priehlbinu nalepia hríbiky a ťahom sa vyrovnávajú. Celý postup sa zavŕši doklepávaním drobných nerovností. O kvalite prác sa môžete presvedčiť PDR lampou, lebo iba tak zbadáte voľným okom inak neviditeľné poškodenia karosérie.