Výchova detí Montessori metódou

Montessori je veľmi netypická vyučovacia metóda. Už po jej letmom preštudovaní je zrejme, že má so striktnými pravidlami nášho školstva, kde sa nedbá na jednotlivca ale kolektív, málo spoločného. Veľa ľudí si myslí, že Montessori pedagogika je niečo nové a ako mnoho iných, moderných veci je v praxi nereálna. Nie je to však tak, lebo už vyše 100 rokov sa podľa jej pravidiel vychovávajú deti na celom svete. Zakladateľkou je Talianka Maria Montessori, ktorá si uvedomila, že malé deti do svojich 6 rokov veľmi ľahko a prirodzene absorbujú veci z okolitého sveta. Dospela k názoru, že práve detstvo je tým najdôležitejším obdobím v živote každého človeka, pretože predurčuje, akí budeme v dospelosti.

školka

Každé dieťa má silnú túžbu skúmať veci okolo seba a aj keď je závislé na svojich rodičoch, potrebuje mať pocit nezávislosti. Takéto objavovanie sveta začína vo veku 2 – 2,5 roka a práve tento vek je vhodný na umiestnenie detí do takého prostredia, kde sa môže spontánne rozvíjať ich potenciál. Vo svete sú montessori škôlky veľmi populárne a už aj na Slovensku sú takmer v každom väčšom meste. V takýchto škôlkach sú 2,5 ročné deti spolu so staršími v jednej triede, lebo práve takéto miešanie vekových skupín umožňuje, že mladšie deti sa učia od starších a zároveň tie staršie mladším pomáhajú.

malování

Deti sa pozorujú a posudzujú individuálne, keďžekaždé dieťa je jedinečné. Týmto spôsobom sa ľahko vypozoruje jeho talent a danosti, pretože v prostredí montessori škôlky sa nekladú žiadne prekážky jeho potrebám. Dieťa si slobodne vyberie čo bude robiť a ako dlho sa tej činnosti bude venovať. Cieľom je, aby sa dokázalo sústrediť a koncentrovať. Nielen deti rešpektujú dospelých, ale aj dospelí rešpektujú osobností detí.

hraní

Pri výchove detí rodičom pomáha 19 základných prikázaní pre rodičov, ktoré vytvorila sama Maria Montessori. Sú to jednoduché pravidla, ktoré však skrývajú veľkú múdrosť. Ak sa nimi rodič nechá viesť, už čoskoro si všimne, aký to má pozitívny dopad na vývoji jeho deti. Tie budú samostatnejšie,  sebavedomejšie, z učenia budú mať radosť a vypestujú sa v nich tie správne návyky.