Ekologickejšie bývanie sa stáva realitou

Faktom v súčasnosti zostáva, že ľudia predstavujú pre celkovú biosféru obrovskú záťaž, čo sa týka stravovania, dopravy i bývania. Aktuálny životný štýl sa zdá byť momentálne neudržateľný pre ďalšie fungovanie planéty. Zo všetkých strán preto počúvame, že zmeny sú nevyhnutné a to i v oblasti bývania a áno aj na úrovni jednotlivca.

biohaus.jpg

Aktuálnym trendom sa preto pomaly stávajú takzvané zelené domy, ktoré predstavujú nielen ekologickejšiu, ale dlhodobo aj ekonomickejšiu verziu bývania.
Medzi ich mnohé charakteristiky sa radí využitie prírodných materiálov, čo zabezpečuje udržiavanie vlhkosti v dome, ale taktiež aj bezpečné a ekologicky nezaťažujúce odstránenie odpadu vzniknutého pri stavbe. Práve s využitím bio materiálov, je spojené aj eliminovanie vypúšťania zdraviu škodlivých látok do ovzdušia.
Ďalej môžeme hovoriť o recyklácii a obnoviteľnosti zdrojov, práve tieto atribúty hlavne prispievajú k už spomínanej ekonomickej výhode tohto bývania. Pri recyklácii hovoríme najmä o vode, ktorá je maximálne využitá. Jej dôležitosť je často najmä na Slovensku opomínaná. Možno aj preto sa radíme medzi jednu z mála krajín kde sa ešte stále pitná voda využíva na splachovanie toaliet, čo je právom brané za nesmierne plytvanie prírodnými zdrojmi. Tieto domy sú z väčšej časti energeticky nezávislé vzhľadom na to, že dokážu energiu potrebnú na chod domácnosti vyprodukovať sami a to napríklad prostredníctvom fotovoltaických článkov. 

Čo však robiť keď dom je už postavený?

Častokrát sú ľudia ochotní a chtiví podniknúť zmeny v prospech životného prostredia avšak ich bývanie je už zabezpečené a teda nepotrebujú žiadnu novú výstavbu. Či možno ich finančná situácia nedovoľuje počiatočný vklad do nového ekologického bývania, ktorý nie je zanedbateľný. Preto spomeniem niekoľké tipy, ktoré vám umožnia prispieť svojou troškou a prispôsobiť aj to vaše bývanie klimatickým zmenám, ktoré nás ovplyvňujú.

žárovka.jpg

  • Zachytávanie dažďovej vody
  • Balkónová záhradka
  • Inštalácia slnečných kolektorov
  • Nákup energicky nenáročných spotrebičov
  • Nákup kvalitných, nie jednorazových produktov
  • Recyklovať