Africká kultúra

Afrika ako kontinent nemusí predstavovať len pustú Saharu, ktorej údelom je znepríjemňovať životy tvorom, ktoré sa snažia vedľa nej prežiť. Tamojší obyvatelia sa dokonale prispôsobili krutým podmienkam, vytvorili si vlastnú kultúru podmienenú okolím, a prispôsobenú svojím vlastnostiam.

afrika

Už dávne vykopávky v Afrike, poukázali na realitu, že výroba masiek a špecifické umenie patrí Afrike. O Africkom umení sa ale z logického dôvodu nedá hovoriť vo všeobecnosti, ale treba sa zamierať na konkretizáciu. K umeniu radíme aj tetovanie a nástenné maľby, rovnako ako aj maľby na drevo a vyrezávanie ornamentov, ako napríklad tetovanie, nástenné maľby, maľby na drevo, farbenie a výšivky textílií, zhotovovanie opaskov a ornamentov. Teda už zo spomínaných druhov umenia, je jasné že dôležitým materiálom Afričanov, bolo drevo a hlina, ktorá sa aj v dnešnej dobe používa na výstavbu príbytkov v menej vyspelých krajoch. Vzhľadom na to, že Afrika je stále divoká a nepodmienená, je jasné že takto budú vychovaný aj jej obyvatelia. K africkej kultúre odpradávna patrili rituály sprevádzané hudbou, bubnami a spevom.

dredy

Ďalšou významnou časťou kultúry je deľba práce medzi mužom a ženou, ktorá pretrváva aj do týchto čias. Zatiaľ čo muži chodia do mesta pracovať a zarábať peniaze, žena ostáva doma a stará sa o deti, pripravuje jedlo a taktiež pracuje na poli a obrába pôdu. V dnešnom svete sa to v mnohých kultúrach a krajinách už nerealizuje. Avšak v Afrike sa zastáva názor že žena je v prvom rade matkou.
Významným dominantným prvkom, sú výrazné vlasy ktoré sa často krát nachádzajú v neskutočných tvaroch a strihoch. Ženy si robia rôzne účesy, ba dokonca si vlasy lepia s hlinou, ktorou potom spájajú pramene. Typické sú voľné spustené šaty, vyrobené z jednoduchých textilných látok. Ktoré počas veľmi horúcich dní zabránia spáleniu pokožky.