Predaj ready made s. r. o.

Čo je to ready made spoločnosť?

Danú spoločnosť si môžete predstaviť ako vytvorenú, resp. už založenú firmu, ktorá sa nasledovne stáva predmetom predaja pre potenciálnych záujemcov. Ready made spoločnosti sa menia do jednotlivých kategórií, na novozaložené alebo firmy s históriou. Ďalej sa delia na základe toho, či sú platcami DPH alebo nie. A samozrejme podľa druhu obchodnej spoločnosti.

ready made

Ich výhodou je, že sa nemusíte zaoberať zdĺhavým procesom zakladania s. r. o., čo zahŕňa napríklad: vyhotovenie všetkých potrebných dokumentov, upísanie a splatenie základného imania, zápis do Obchodného registra, atď. Ready made spoločnosť si už celým týmto procesom vzniku prešla a je pripravená na ďalšie podnikateľské činnosti. Má za sebou zápis v Obchodnom registri a taktiež má pridelené IČO, DIČ a sídlo. V prípade spoločnosti s DPH budete mať pridelené aj IČ DPH. K ready made s. r. o. vám odovzdáme aj všetky právne dokumenty vykonané advokátom. Všetko čo budete potrebovať na začatie podnikania v danej spoločnosti je podpísanie zmluvy. Daným podpisom sa stávate okamžite aj konateľom spoločnosti.

business

Ready made s DPH

Výhodou predaja sro platca DPH spoločnosti, ktorá je platcom DPH je, že nemusíte vykonávať zložitý a zdĺhavý proces registrácie k dani z pridanej hodnoty, ktorá by inak trvala aj 3 mesiace. Po kúpe spoločnosti môžete začať podnikať okamžite, v priebehu niekoľkých hodín. Po zakúpení spoločnosti máte možnosť bez problémov zmeniť spoločníkov či konateľov firmy, upraviť obchodné meno alebo zmeniť sídlo. Následné zmeny v Obchodnom registri sa vykonajú v priebehu 3 až 6 dní. Firma s DPH sa vám zíde aj ak váš budúci obchodný partner je registrovaný ako platca DPH. Rovnako môžete aj nakupovať tovar za výhodnejšie ceny, vystavovať faktúry, a nemusíte splácať základné imania, keďže ready made s. r. o. ich majú väčšinou už uhradené.