Ako sporiť a neriskovať

Dnes si ľudia zvolia často iba jeden spôsob, ako sporiť či investovať svoje prostriedky, čo je však nebezpečné, riskantné. Stačí úzko pôsobiaca kríza a vaše investície či úspory sú v čudu.

spoření

            Židia poznali a uplatňovali ešte v minulom storočí nasledovné pravidlo: ,,Tretinu majetku maj v nehnuteľnostiach, tretinu maj v hotovosti pod vankúšom, tretinu maj v zlate.“ To sa dá uplatniť i na úspory i na investície: málokedy príde taká kríza, žeby postihla naraz všetky tri sektory. Takémuto nakladaniu s úsporami a investíciami sa hovorí diverzifikácia.
            Isteže, takýto spôsob sporenia a investovania sa dá uplatňovať až vtedy, keď máte istý obnos peňazí, jednoducho nejaké prostriedky, s ktorými môžete takto nakladať, ktoré môžete diverzifikovať.

            Ďalším dôležitým činiteľom pri úspešnom sporení, ale predovšetkým investovaní, je analytické myslenie. Uvedieme si jednoduchý príklad: každých päť až šesť rokov zasiahnu isté oblasti zemegule pravidelné hurikány, tajfúny a cyklóny. Keďže to ľudia vedia, stavajú si domy z drevotriesky, aby po tom, ako im dom zničí vietor a lietajúce trosky, nemali veľa práce s odprataním trosiek domu, a zároveň preto, že je taký dom, z drevotriesky, lacnejší. A tak si počkáte na pohromu podobnú, potom počkáte štyri roky, zainvestujete do spoločnosti vyrábajúcej drevotriesku, ktorá sa nachádza blízko budúcej postihnutej oblasti, a už iba počkáte pár mesiacov, kým príde pohroma znovu, a vaša investícia sa rýchlo vráti mnohonásobne.

žid

            Čo sa úspor týka: ak si všetko necháte v hotovosti, či v banke, jednoducho v peniazoch, najbližšia inflácia či zmena meny vás môže zničiť. Ak si dáte všetko do zlata, zlato bude pol roka sa predávať za dvadsaťročné minimum, a to v polroku, v ktorého priebehu vy práve potrebujete zaplatiť operáciu, požičať známemu, jednoducho potrebuje časť zlata predať, je to tiež veľmi zlé.