Bipolárna afektívna porucha

Duševné poruchy sú chorobami duše. Fyzické zdravotné problémy sa dajú odstrániť operáciou a liekmi, ale choroby duše sa odstraňujú ťažšie. Posledné výskumy ohľadom psychických porúch zistili, že v podstate ide o narušenie rovnováhy biochemických látok v mozgu. Reč je o hormónoch (adrenalín, serotonín, dopamín,..) a neurotransmitéroch (prenášačoch vzruchov).
Bipolárna afektívna porucha
Starší názov tejto choroby j maniodepresívna psychóza. Možno ju poznáte práve pod týmto názvom. Prvý krát túto poruchu klasifikoval E. Kraepelin v polovici 19 – teho storočia.

úzkost

Prejav a výskyt
Bipolárnou afektívnou poruchou trpí asi 1% obyvateľstva. Nevyberá si medzi mužmi a ženami, ani medzi rasami či národnosťami. Prvé príznaky sa prejavia medzi 13 – tam až 25 – tam rokom života. Významný vplyv na rozvoji tohto ochorenia má dedičnosť. Ak ju má jeden z rodičov je až 5% – ná šanca, že ju bude mať aj jeho potomok.
Vplyv okolia (nefunkčná rodina, šikanovanie spolužiakov, útlak,…) a spôsob života (alkohol, drogy,…) majú vplav na jej spustenie.
Pre maniodepresiu je typické striedanie dvoch fáz. Ide o striedanie depresívnej a maníckej fázy. Každá z nich sa prejavuje inak.

Depresívna fáza– strata energie, bezdôvodný pocit viny, zvýšená únava, častá depresívna nálada, strata koncentrácie, poruchy spánku a príjmu potravy (vyššia, alebo nižšia chuť do jedla)
Manícka fáza– podráždenosť, hyperaktivita, telesný nepokoj, roztržitosť, vysoké sebahodnotenie, riskantné správanie, rýchly tok myšlienok, náhle zmeny plánov, strata sociálnych zábran, zvýšená sexuálna aktivita.

adrenalin

Pacient zažíva striedavo obe fázy. Jeden – dva týždne je v depresii a následne sa týždeň správa ako „odtrhnutý z reťaze“. Dĺžka jednotlivých fáz je rôzna, ale väčšinu času trávi pacient v depresívnej fáze.
Na liečbu tejto psychickej poruchy sa používajú stabilizátory nálady alebo lítium. Liečba je dlhodobá. Nakoľko je návrat ochorenia až 70% – ný je dôležité aby bol pacient aj po liečbe pod lekárskym dohľadom.